Domov
Shop
Moj seznam želja0

Iskanje izdelka

Na začetni strani smo kategorije izdelkov razdelili na kategorije.

S klikom na eno od kategorij izdelkov se prikažejo skupine izdelkov, ki so razvrščene po vrstah, oziroma vsi izdelki te kategorije. Za podrobnejši prikaz izdelkov je treba klikniti na posamezni proizvod oziroma iti mimo z oznako miške.

S klikom na vsak posamezni izdelek si lahko preberete podrobnejši opis proizvodov in želeni proizvod dodate v košarico.

Prav tako lahko izdelke iščete tudi s pomočjo iskalnika, ki se nahaja v zgornjem levem kotu strani, in iskani pojem vpišete v okno „Išči izdelke“.

Dostopnost

Izdelki, ki imajo oznako „Prodano/rezervirano“, niso na voljo za naročevanje.

Izdelki, ki so označeni z oznako „Rezervacija“, so skladno s Splošnimi pogoji poslovanja na voljo za rezerviranje.

Dejstvo, da so izdelki (sadike) prikazani na spletni strani https://www.plant-garden.si/, ne pomeni, da se lahko kupijo ali da so na voljo za nakup in dostavo.

Vsako vaše naročilo bo razumljeno kot ponudba za sklepanje pogodbe, pogodba pa bo sklenjena šele potem, ko sprejmete Potrdilo naročila po e-pošti. Če določen izdelek ni na voljo, Vas bomo o tem obvestili, Vi pa lahko nato naročilo spremenite ali prekličete.

Če imajo nekateri izdelki oznako, da je možna njihova rezervacija v jeseni določenega leta, in če ste takšno rezervacijo potrdili s klikom na gumb „rezerviraj“, ne glede na to, če naslov tega e-sporočila nosi ime „Obvestilo o prejetju naročila“, se celo naročilo smatra kot rezervacija za jesen v navedenem letu, skladno s Splošnimi pogoji poslovanja. Če niso na voljo vsi izdelki, ki ste jih rezervirali, oziroma ni na voljo določen izdelek, ki ste ga rezervirali, Vas bomo o tem obvestili, Vi pa lahko rezervacijo spremenite ali prekličete.

Če so naročeni izdelki dostopni, Vam bomo na Vaš e-naslov poslali „Potrdilo o možnosti rezervacije“, ki je pogojna in še ne pomeni, da je naša obveznost izdelek dostaviti, saj proizvodnja izdelkov še poteka in je lahko nezanesljiva vse do jeseni določenega leta, zato si pridržujemo pravico, da točno in končno dostopnost rezerviranih izdelkov potrdimo najpozneje do 30. 11. v tekočem letu, ko so proizvodi rezervirani. Šele ko prejmete „Končno potrdilo o rezervaciji“, lahko smatrate, da smo sklenili soglasje glede pomembnih sestavin pogobe in s tem bodo nastale medsebojne pravice in obveznosti v povezavi z rezerviranimi izdelki, kar je skladno s Splošnimi pogoji poslovanja.

Košarica – dodajanje, dostop, urejanje (sprememba ali odstranjevanje izdelkov)

Želeni izdelek dodajte v košarico tako, da v okence, ki se pojavi ob ceni izdelka (vse cene so prikazane v evrih – EUR in vanje je že vračunan tudi DDV), vpišete količino in nato kliknete na gumb „Dodaj v košarico“ ali „Rezerviraj“. Vsebina košarica Vam je prikazana v zgornjem desnem kotu, kjer lahko vidite izbrane proizvode in njihove količine.

V košarici so vidna imena in fotografije izbranih izdelkov, njihove količine, cene posameznega izdelka in skupna vrednost, ki ne vključuje poštnine. Vrednost izdelkov v vaši košarici je prikazana na desnem delu strani.

S klikom na gumb „Preveri košarico“, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu, lahko preverite, katere izdelke ste dodali v košarico in spremenite njihove količine.

Če želite izdelek odstraniti iz košarice, kliknite na „X“ in košarica se bo sama osvežila.

Če želite spremeniti količino naročenih izdelkov, vnesite novo količino v okence za količino in pri tem OBVEZNO KLIKNITE na gumb „Posodobi košarico“.

Naročevanje in plačanje

Potem ko ste želene izdelke dodali v košarico, s klikom na gumb „PREVERI KOŠARICO ali NAROČILO“, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu strani, preverite izbrane izdelke (sadike), ki ste jih dali v košarico.

Če ste v košarico dali vse izdelke (sadike), ki jih nameravate naročiti, izpolnite še svoje kontaktne podatke in navedite naslov za dostavo, nato označite, da sprejemate Splošne pogoje poslovanja in kliknite „NAROČI“ ali „REZERVIRAJ“.

Po naročilu bo na Vaš e-naslov prispelo avtomatično generirano obvestilo o prejemu naročila.

Po tem obvestilu bo na Vaš e-naslov prispelo tudi „Potrdilo naročila“, ki vam ga bodo poslali naši zaposleni, s čimer se potrjuje dostopnost naročenih izdelkov in čas dostave.

Če je pri določenih proizvodih zapisano, da je možna rezervacija teh za jesen določenega leta in če ste takšno rezervacijo potrdili s klikom na rezerviraj, se kljub temu, da se ime tega e-sporočila nanaša na „Obvestilo o prejemu naročila“ celo, naročilo smatra kot rezervacija za jesen v določenem letu, kar je skladno s Splošnimi pogoji poslovanja. Če niso dostopni vsi izdelki, ki ste jih rezervirali, ali če ni dostopen le en izdelek, ki ste ga naročili, Vas bomo o tem obvestili, Vi pa lahko potem rezervacijo spremenite ali prekličete.

Če so naročeni izdelki dostopni, vam bomo po e-pošti poslali „Potrdilo o možnosti rezervacije“, ki je pogojna in ne pomeni, da je s tem nastala naša obveznost dostave artiklov, saj proizvodnja še poteka in je lahko negotova vse do jeseni določenega leta, zato si pridržujemo pravico, da točno in končno dostopnost rezerviranih izdelkov potrdimo najpozneje do 30. 11. tistega leta, v katerem so izdelki rezervirani. Šele ko prejmete „Končno potrdilo rezervacije“, lahko smatrate, da soglašamo glede pomembnih sestavin pogodbe in da bodo nastale tako pravice kot dolžnost glede na rezervirane izdelke, kar je skladno s Splošnimi pogoji poslovanja.

Izdelke, naročene na spletni stran https://www.plant-garden.si/, lahko plačate neposredno z:

  • po povzetju (plačilo z gotovino ob prevzemu blaga). Plačilo se opravi kurirju, ko pripelje paketek.
  • bančno transakcijo – nakazilom zneska na transakcijski račun. Plačilo za naročene izdelke opravite na naš transakcijski račun šele po tem, ko vam po e-pošti pošljemo „Potrdilo naročila“ oziroma „Potrdilo rezervacije“ in vse podatke, ki so potrebni za vplačilo. Če pri navedenem načinu plačanja na transakcijski račun ne nakažete celotnega zneska v roku 5 dni po dnevu prejema „Potrdila naročila“ oziroma do roka, ki bo naveden v „Končni potrditvi rezervacije“, se smatra, da ste si premislili in odstopili od naročila/rezervacije.

Te informacije so izključno informativnega značaja, sicer pa se s Splošnimi pogoji poslovanja  določa postopek naročevanja, plačila, dostave in reklamacije proizvodov, ki so naročeni s strani Naročnika prek spletne strani https://www.plant-garden.si/ .

POMEMBNO: Rastline (sadike) oziroma njihov videz nikakor ne more biti edinstven in je zato odvisen od letnega časa in pogojev rasti. Vsak izdelek (sadika), ki je prikazan na naših spletnih straneh, ima svojo realno fotografijo povprečnega predstavnika, ki prikazuje, kakšen izdelek bo Naročnik dejansko prejel, oziroma fotografijo, ki kaže, kakšna je lahko rastlina, če se jo vzgaja na pravilen način.

Back to Top
Izdelek %s je dodan v košarico.